CategoriesJardineria

Com podem estalviar aigua en jardineria?

La diversitat de plantes que necessiten poca aigua és enorme! i com que van florint en diferents estacions, podem aconseguir un espai florit tot l’any.
Es tracta d’una jardineria gairebé autosuficient, sense feina, que optimitza al màxim els recursos disponibles, en especial l’aigua, i que s’adapta perfectament al canvi climàtic.
Són plantes molt fortes, que viuen en qualsevol tipus de terra, resistents a qualsevol plaga o enfermetat, ideals per a una jardineria sostenible, i de fàcil manteniment.
Hi ha tot tipus de plantes amb un reg escàs: enfiladisses, entapissant, arbres, palmeres, coníferes, vivaç, arbusts, plantes de temporada, bulboses, arbres, cactus i suculentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com minimitzar el consum d’aigua

Triar plantes pròpies d’un clima mediterrani o les seleccionades per Jardineria Bordas.
Escollir les plantes adequades segons la zona (ombra, sol o exposada al vent), el terreny (pendents suaus, pronunciades o humides) i segons el tipus de sòl per minimitzar el consum d’aigua o erosions del terreny.
Aquelles zones exposades sempre al sol podem plantar-hi arbres o enfiladisses per aconseguir ombra.
Protegirem les plantes (especialment les plantes de fulles grans) d’aquelles zones molt ventoses mitjançant: bardisses, enfiladisses, arbres, fileres d’arbusts, celosíes amb enfiladisses, bruc, vímet, etc. ja que el vent asseca molt les plantes i amb conseqüència demanen més aigua.


És aconsellable la utilització d’encoixinaments: retenen la humitat del sòl, eviten l’aparició de males herbes (grans competidores de l’aigua i nutrients del sòl), disminueixen l’acció del vent, mantenen la temperatura de les arrels, tenen un valor ornamental i aquells que són orgànics quan es descomponen amb el temps proporcionen humus al sòl. Hi ha vàries classes com: escorça de pi o avet (ideal per la seva acidesa i per ser un filtre tèrmic), residus de poda triturats o mulch, grava, àrids de colors, terra volcànica (molt porosa), fulles, malles de fibres etc. L’encoixinament ideal són les plantes entapissant
Podem regar-les mitjançant un plat a sota així no malbaratarem l’aigua, però sempre amb la mida justa per no podrir les arrels.

Cal evitar les podes dràstiques, els nombrosos brots nous són grans consumidors d’aigua. És millor anar pinçant i podar d’una forma moderada regular.
Cultivar grups tupits de plantes: formen microclimes i retenen la humitat, donen ombra a la terra, protegeixen les plantes petites del vent i eviten les males herbes.
Agruparem les plantes segons les seves necessitats d’aigua. Si ja teníem plantes amb un reg moderat o abundant no les agruparem o combinarem mai amb plantes de reg escàs.
En cas de fer transplantaments fer-ho millor a la tardor ja que en aquest moment la planta necessitarà més aigua que mai per poder arrelar i la podrem aprofitar de les pluges de la tardor i l’hivern. Així la planta no es deshidratarà mai i estarà arrelada quan arribin les calors d’estiu.
Els adobs, millor que siguin de lenta alliberació ja que la planta no rep alimentació de cop sinó de mica en mica. Cal un control sever de la dosi, ja que amb un excés d’alimentació la planta queda descontrolada i descompensada i, amb conseqüència, augmenta el consum d’aigua. És pitjor pecar per excés que per defecte.
Els grams o plantes entapissant són un substitut perfecte de les gespes pròpies de països humits ja que aquestes, són grans consumidores d’aigua i adobs, són sensibles a plagues i malalties i com el seu creixement és vertical pateixen al ser trepitjades.

 

Com minimitzar el consum de l’aigua amb arbres i arbusts
Cal fer un sot molt profund, especialment amb terres argiloses molt compactades ja que sinó les arrels no poden aprofundir per trobar l’aigua emmagatzemada al subsòl.
Un cop fet el sot és aconsellable ensorrar un tub de drenatge (especialment per arbres i arbusts) que facilitarà la ventilació i la dispersió de l’aigua per totes les arrels. L’aigua de reg arribarà al subsòl, no s’evaporarà i regarà només les arrels de la planta.

Com minimitzar el consum d’aigua. Plantes plantades en un test
Cal triar el test més profund i gran possible ja que així la terra no s’asseca tan ràpid i les arrels poden profunditzar.
Podem regar-les mitjançant un plat a sota així no desperdiciem l’aigua, però sempre amb la mida justa per no podrir les arrels. Cada 4 regs aprox. cal fer-ho de forma abundant, sense plat, que l’aigua surti expulsant l’excés de sals mitjançant l’aigua.
És bo afegir al substrat un % de sorra per drenar i ventilar millor la terra.

És aconsellable tapar o protegir el test dels raigs del sol, així l’aigua dipositada no s’evaporarà tan fàcilment. Si la terra està freda no creixeran insectes ni malures però si la terra està calenta, serà un caldo de cultiu per plagues i enfermetats..
És aconsellable triar un test gran i profund i tapar o protegir el test dels raigs del sol, així l’aigua dipositada no s’evaporarà tan fàcilment. És aconsellable ficar-lo dins d’un altre test buit. Aquest test buit protegirà la terra dels raig solars i mantindrà l’humitat de l’altre test amb la planta. I si aquest test buit l’omplim amb escorça de pi o boletes d’argila encara mantindrà més l’humitat ja que quan plogui part de l’aigua quedarà en aquets encoixinaments i mantindrà encara més l’humitat.

Gespes
Les gespes són originaries de països humits i són grans consumidores d’aigua i adob. Les arrels de les gespes tenen una profunditat de 5/7 cm cosa que fa que no puguin trobar ni aigua ni adob en les profunditats del sòl .
En un clima mediterrani són sensibles a patir tot tipus de plagues.

El seu creixement és vertical cosa que fa que la planta pateixi molt quan és trepitjada.
A l’hivern estan verdes però a canvi d’una despesa molt important d’aigua

Grams com a substituts de les gespes
Els grams són uns substituts perfectes de les gespes ja que són de clima mediterrani.
Les arrels poden profunditzar fins a 70 cm cosa que permet trobar aigua i adob a les profunditats del sòl.
En general no pateixen cap tipus de plaga ni enfermetat.
Tenen un creixement horitzontal i no pateixen al ser trepitjats.

Si no volem segar i la imatge de la gespa no és important per a nosaltres, les plantes alternatives a les gespes i grams són les plantes entapissant ja que:

– moltes floreixen
– algunes accepten l’ombra
– algunes accepten ser “trepitjades”
– necessiten menys manteniment, menys aigua i cap tractament
– és el millor encoixinament per altres plantes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.